Calendario Escolar 2019-20

Calendari i horari general / Calendario y horario general / Calendar and school time

 • Inici del curs/inicio del curso/school starts: 11-setembre-2019
 • Acabament de les classes/Fin del curso/Last day school: 19-Juny-2020
 • Horari lectiu/horario lectivo/School hours: de 09:00 a 14:00 h.

Vacances/ Vacaciones/ Vacations:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.
 • Pasqua: del 9 d’abril al 19 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Dies festius/ Días festivos / Holiday (feast day, public holiday) :

Tenen la consideració de dies festius:

Por favor tener en cuenta los siguientes festivos:

Please take in mind the following Holidaybank:

 • Dia 12 d’octubre de 2019 (Festa Nacional, Fiesta Nacional, National Feast)
 • Dia 1 de novembre de 2019 (Tots Sants, día de todos Los Santos, all Saints day)
 • Dia 6 de desembre de 2019 (Dia de la Constitució, día de la constitución, Constitution day)
 • Dia 1 de març de 2020 (Dia de les Illes Balears, Día de las Illes Baleares, Balearics Day)
 • Dia 1 de maig de 2020 (Festa del Treball, Día del trabajador, Labour Day)

Té la consideració de dia no lectiu:

Por favor tengan en consideración de día no lectivo:

Please take in mind the following day which is considered a non-school day:

 

 • Dia 28 de febrer de 2020 (Festa Escolar Unificada, Fiesta Escolar Unificada, unified School )

Les festes de lliure disposició del centre aprovats pel Consell Escolar:

Las fiestas de libre disposición del centro aprobados por el Consejo Escolar son:

The free public holidays of the school approved by the School Board are:

(Pendents d’aprovació / Pendiente de aprobación / Pending approval)

 

L’alumnat d’Infantil fa un procés d’adaptació del nou alumnat la primera setmana de curs.

El alumnado de infantil que entran al primer año de infantil realizan un proceso de adaptación la primera semana de curso, más detalle de ello recibirán en la reunión de infantil el próximo 06 de septiembre a las 10hrs.

The kids who are starting the first year of Kindergarten make a process of adaption of the first week of school as follows, detailed information will be given at the reunion the 6th of September at 10:00 a.m.

 

L’horari de pati és d’11:30 12 hores (30’) per a tot l’alumnat.

El horario de patio es de 11:30 a 12:00 hrs (30′) para todo el alumnado

The Patio time is from 11:30 a.m. to 12:00 noon (30′) for the whole school.

Horari de Menjador escolar/Horario de comedor/Lunchtime: de 14:00 a 16:00 h.

Horari de l’escola matinera/Horario de escuela marinera/Early morning school time is: de 07:30 a 09:00 h.

Horari de les activitats extraescolars/Horario de actividades extraescolares/Time schedule for extracurricular activities: de 15:00 a 17:00 h de dilluns a divendres

Entrevistes pares-professorat Els dimecres a les 14:00 h.

 • Primària:: demanant cita per escrit mitjançant l’agenda de l’alumne.
 • Infantil: demanant cita personalment a la tutora.

Horari de secretaria: dilluns , dimarts i dimecres de 09:00 a 10:00 h i dijous de 13:00 a 14:00 h.

Horari de cap d’estudis: de 09:00 a 10:00 h, dilluns, dimecres i divendres.

Horari de direcció: demanar cita a Secretaria o Consergeria, personalment o per telèfon.

Horari de consergeria: de 09:00 a 09:30 h i de 14:00 a 14:30 h.